Chào mừng bạn đến với Xin Yuhua Enterprise Co., Ltd.!
Tin Tức

Tin Tức

Tin Tức

01

2020-01

Lễ Ký thỏa thuận làm đại lý với Công ty Tianjin Zhengda.

Lễ K thỏa thuận lm đại l với Cng ty Tianjin Zhengda. Chng ti đ k thỏa thuận đại l với Cng ty Tianjin Zhengda Technology Co., Ltd (sau đy gọi l Tianjin Zhengda) vo ngy 01 thng 01 năm 2020. Điều đ c nghĩa l chng t...

01

2018-12

Chi nhánh tại Việt Nam được thành lập

Chi nhnh tại Việt Nam được thnh lập...

01

2017-01

Suzhou Jinchang Petrochemical Co, Ltd được thành lập

Suzhou Jinchang Petrochemical Co, Ltd được thnh lập. Suzhou Jinchang Petrochemical Co., Ltd., l cng ty con của Changshu New Venture, chịu trch nhiệm sản xuất v kinh doanh cc loại ha chất chuyn su...

27

2012-12

Thành lập nhà máy sản xuất axit amin ở tỉnh Giang Tây

Thnh lập nh my sản xuất axit amin ở tỉnh Giang Ty Cơ sở sản xuất thuốc đạt tiu chuẩn GMP, c diện tch 200 mu, đảm bảo an ton v đng tin cậy cho việc sản xuất cc axit amin. Cc sản phẩm chnh của nh m...

16

2012-03

Thành lập nhà máy sản xuất Liên Vân Cảng và công ty kinh doanh

Thnh lập nh my sản xuất axit amin tại tỉnh Giang Ty. Cơ sở sản xuất thuốc đạt tiu chuẩn GMP, c diện tch 200 mu, đảm bảo an ton v đng tin cậy cho việc sản xuất cc axit amin. Cc sản phẩm chnh của n...

26

2010-02

Trang web mới của Changshu Renoke Food-additive Science Co., Ltd.  đã khả dụng

Trang web mới của Changshu Renoke Food-additive Science Co., Ltd. đ khả dụng...

16

2009-10

Lãnh đạo Thành ủy Trường Hồ, Thị ủy và Khu công nghiệp cắt băng khánh thành đưa công ty vào sử dụng

Lnh đạo Thnh ủy Changshu, Thị ủy v Khu cng nghiệp cắt băng khnh thnh cng ty hon thnh v đưa vo sử dụng ngy 16/10/2009....

08

2009-09

Công việc quản lý hồ sơ doanh nghiệp đã vượt qua sự chấp nhận một sao của tỉnh Giang Tô

Cng việc quản l hồ sơ doanh nghiệp đ vượt qua sự chấp nhận một sao của tỉnh Giang T...
  • Toàn bộ 1trang8Hồ sơ